Poznajte našu skupinu

Podľa názvu blízkej rieky OLŠAVA si dala pomenovanie Ženská spevácka skupina z Ruskova, ktorá sa prezentuje typickým abovským folklórom.
Vznikla v roku 2004, čím naviazala na tradíciu pôvodného folklórneho súboru, ktorý v obci pôsobil do šesťdesiatych rokov 20. storočia. Snahou členiek speváckej skupiny bolo najskôr zozbierať, ale aj prezentovať pôvodné ľudové piesne, ktoré sa zachovali v Ruskove a blízkych dedinách.
Umelecký prejav OLŠAVY, či už ide o spev alebo scény, verne odráža miestny tradičný folklór. Ženy na pódiu stoja samé za seba. Jednoducho, prezentujú umenie a zvyky, v ktorých vyrastali a stali sa základom ich domovskej kultúry.
I keď sa Ruskov nachádza blízko Košíc, obec si zachovala svojbytný komunitný charakter a kontinuita mnohých ľudových tradícií tu nebola nikdy prerušená. Naopak, vďaka OLŠAVE je opäť na vzostupe.
S pôvodnými krojmi nemali a nemajú problem, pretože sa v obci zachovali. Patrili im alebo ich matkám, prípadne iným starším obyvateľom. Sú teda hodnoverné, autentické.

Podporte zachovávanie tradícií a venujte nám 2% z dane. ĎAKUJEME :)

Členovia skupiny OLŠAVA

 • Ing. Eva BIBENOVÁ
 • Mária BUGOŠOVÁ
 • Ľudmila KAČMARIKOVÁ
 • Bernadeta KAŽIMÍROVÁ
 • Miroslav KAŽIMÍR
 • Mária KINLOVIČOVÁ
 • Erik KORFANT
 • Elena KUBOVÁ
 • Marta MIŽÍKOVÁ
 • Regína POĽOVÁ 
 • Mária ŠTABOVÁ
 • Paulína TIMUROVÁ